South Tacoma and Lakewood Stations Access Improvements

Cảm ơn bạn

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến Cải tiến truy cập các ga South TacomaLakewood. Trang web này tạm chấm dứt vào ngày 26 tháng 10 năm 2021.

Tiếp theo là gì?

Chúng tôi sẽ chia sẻ những ý kiến mà chúng tôi thu được từ quý vị trong một bản tổng kết tiếp cận. Ý kiến đóng góp của quý vị sẽ giúp Ban Quản Trị Sound Transit xác định được một nhóm các hạng mục cải tạo để đưa vào giai đoạn xét duyệt môi trường và thiết kế ý tưởng. Quyết định đó dự định sẽ được đưa ra trong nửa đầu năm 2022.

Chúng tôi đặt mục tiêu hoàn thành tất cả các hạng mục cải tạo muộn nhất vào năm 2030.